ผู้เล่น เกม A Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ตัดการใช้ปืนใหญ่เลเซอร์อันทรงพลังในการเอาชนะ King Gleeok ไม่ใช่ทุกงานสร้างที่สร้างด้วยความสามารถ Ultrahand ของ Zelda: Tears of the Kingdom ที่พร้อมรบ แต่ผู้เล่นคนนี้ได้แสดงความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพของปืนใหญ่เลเซอร์ในการสังหารบอสที่อยู่ตรงข้ามโลก มี King

Read More